آزمایش ایدز

مقاومت جمهوری اسلامی در برابر اطلاع‌رسانی گسترده در مورد ایدز و آموزش‌های جنسی، شیوع ایدز و احتمال مرگبار بودن...

از امسال در ۱۶ استان کشور و در هر استان در ده «منطقه پرخطر»، علاوه بر ارائه «خدمات مراقبت...