آزمون استخدامی آموزش و پرورش

تنها در مورد خاص شهر تهران، از ۱۹۰ نيرويی که قرار است جذب آموزش و پرورش شوند، ۱۸۴ مرد...

بنا به گفته مقام‌های آموزش و پرورش، از پنج هزار فرصت شغلی این وزارتخانه در سال ۹۴، بیش از...