آزمون سراسری دانشگاه ها و زنان

زنان سهم بیشتری از قبولی دانشگاه‌ها دارند. با این‌حال سهم زنان ایرانی از مشارکت اجتماعی و سیاسی بسیار ناچیز...