آسیا

۱۵۰ میلیون نفر اکنون در سرزمین‌هایی زندگی می‌کنند که تا نیمه قرن حاضر به زیر آب خواهند رفت.

در گفت‌گو با فریدون شیبانی، کارشناس فوتبال