آشغال تپه

در تهران، روزانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه جمع آوری و ساماندهی ۹۰۰۰ تن زباله می‌شود....

بهنام خسروانی- در تمام سال‌هایی که به روایت تبلیغات تلویزیونی و شهری قرار بود «شهر ما، خانه ما» باشد،...

به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران در صورت سرمایه‌گذاری خارجی مشکل پسماند این استان می‌تواند...