آغاز رای گیری

نخستین ساعات روز رأی‌گیری به چهره‌های شناخته شده اختصاص داشت. میزان مشارکت ۷۰ درصد تخمین زده شده است. مشارکت...

شعب اخذ رأی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و...