آفریقا

کشور آفریقایی و فقیر رواندا برای برق رسانی به بیش از نیمی از جمعیت خود به استفاده از انرژی...

کاترین اسفندیاری – جایزه پلار که از آن به عنوان «نوبل موسیقی» یاد می‌کنند، در سال ۲۰۱۳ به طور...