آلایندگی

نمودارهای این گزارش واقعیت تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان و ایران را نشان می‌دهند. ایران در دو دهه اخیر...

منابع خبری در ايران می گويند صنايع اراک باعث شده تا در روستای «کزاز» در استان مرکزی که نزديک...