آلفونسو کوارون

انجمن کارگردانان آمریکا با تقدیر از آلفونسو کوارون که پیشینه مکزیکی دارد و جیهان نجیم با پیشینه عربی، سینمای...

مجتبا یوسفی‌پور - «جاذبه»، ساخته آلفونسو کوارون در سینماهای جهان به نمایش درآمد. این فیلم درباره انسانی است که...

«جاذبه» داستان دو انسان رها شده در فضاست٬ جایی که نه هوا وجود دارد٬ نه فشار و نه صدا....