آلمان و ترورهای پاریس

یک روزنامه آلمانی می‌گوید مقامات فرانسوی معتقدند تروریست‌هایی که در پاریس ۱۳۰ نفر را در شب ۱۳ نوامبر کشتند،...