آلمان و تروریسم

دولت آلمان بنا دارد که قانون جدیدی را برای سلب شهروندی از ستیزه‌جویان دوتابعیتی گروه‌های تروریستی تصویب کند. الئونور...

پلیس آلمان در یک عملیات از پیش طراحی شده سه نفر اهل سوریه را در شمال آلمان بازداشت کرد....