آلمان و پناهجویان افغان

در #کابل یک هواپیمای دیگر حامل #پناهجویان_افغانستانی ساکن #آلمان بر زمین نشست. دولت آلمان این پناهجویان را به کشورشان...

وزارت کشور آلمان کمپینی را برای «بازگشت داوطلبانه» پناهجویان راه‌اندازی کرده. تبلیغات این کمپین به زبان‌های مختلف از جمله...

به‌رغم بدتر شدن اوضاع امنیتی #افغانستان سه‌شنبه ۲ اکتبر / ۱۰ مهر بار دیگر گروهی از #پناهجویان_افغانستانی از #آلمان...

در سه سال گذشته آلمان درخواست پناهندگی ۸۲ هزار افغانستانی را رد کرده است. مدافعان حقوق پناهجویان معتقدند که...

برای پنجمین بار پناهجویان افغان از آلمان به کشورشان بازگردانده شدند.