آلن هنينگ

در پايان ويدئویی که سر آلن هنینگ در آن بریده می‌شود، داعش تهديد کرده که در صورت ادامه...