آلودگی دریای خزر

۱۳۰رودخانه کوچک و بزرگ به دریای خزر می‌ریزند. نگرانی‌های اصلی برای محیط زیست منطقه خزر، وجود منابع نفت...

مسئولان دولتی پرتقال‌های یخ‌زده را از باغداران خریده و آن‌ها را به دریای خزر و رودخانه تجن ریخته‌اند.

ولی الله نانواکناری، نماینده بابلسر و فریدونکنار در مجلس ایران می‌گوید شیرابه‌ زباله‌های انبارشده شهر بابلسر در کنار شهرک...