آلودگی صوتی

به گفته کارشناسان سلامت، در منطقه جنوب غرب تهران به دلیل این همجواری با فرودگاه مهرآباد کودکان و سالمندان...

با در نظر گرفتن استاندارهای میزان آلودگی صوتی، کارگاه‌های ساختمانی و موتورسیکلت‌ها و خودروها مزاحم‌ترین عناصر شهری در...

س. اقبال – این مقاله به بررسی نابهنجاری‌ای به نام بوق زدن اختصاص دارد: بوق عروسی، بوق ددری، بوق...

باوجود هشدار برای انتقال فرودگاه مهرآباد از داخل شهر تهران به «فرودگاه امام خمینی» در خارج از شهر، مقامات...

حسین رحیمی، رئیس پلیس راهنمایی