آلودگی هوا، آبادان

احمد موسوی آزاد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان خبر داده که میزان گرد و غبار در هوای این...