آلودگی هوا در اراک

شهر اراک به دلیل آلودگی‌های فراوان زیست محیطی از عوارض زیست محیطی ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه...

سال ۱۳۹۲ سال اوج‌گیری بحران آلودگی هوا و مکرر شدن هشدارها نسبت به وضعیت منابع آبی کشور بود. شهرهای...

مردم اراک، بار دیگر در

کارخانه «شرکت آلومینیوم ایران» در اراک