آلودگی نفتی

تاکنون سازمان بهداشت جهانی دو بار اهواز را به عنوان آلوده‌ترین شهر جهان معرفی کرده است.

خروجی آب سد بیجار به سبب نگرانی از آلودگی نفتی بسته شد. داریوش البرزی، مسئول روابط عمومی شرکت آب...

به گفته معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، شکستگی خط لوله انتقال نفت و آلودگی نفتی...

بروز کشند قرمز در حوالی اين منطقه و يا ريختن ماهيان فاسد شده توسط شناورهای شيلاتی و همچنين آلودگی‌های...