آلپ

هومن راورپور از آلمان به اتریش می‌رود و سپس از طریق کوهستان آلپ به کشو اسلونی وارد می‌شود.