آمارهای وزارت بهداشت

ایرج حریرچی،‌ معاون کل وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه ۱۲ آبان اعلام کرد به‌رغم کاهش بار تأمین هزینه‌های...

مسئولان وزارت بهداشت نسبت به افزایش شیوع بیماری فشار خون در ایران هشدار داده و خبر از تشکیل بسیج...

بحران‌های اقتصادی، وضعیت فرهنگی، معیشت، چالش‌های اجتماعی و سیاسی عوامل تاثیرگذار بر قالب روان مردم‌اند.