آمار باسوادی

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی می‌گوید در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال، استان‌های مازندران، سمنان، اصفهان، البرز و تهران...