آمار بيکاری

خبرگزاری مهر نوشته است در

براساس گزارش جدید مرکز آمار

مرکز آمار ايران اعلام کرد که نرخ بيکاری سال گذشته نسبت به سال قبل از آن يک و شش‌دهم...