آمار بيکاری در ايران

عادل آذر، رئیس کل مرکز

وزارت تعاون، کار و رفاه

خبرگزاری مهر نوشته است در

خبرگزاری مهر امروز گزارش داده

بنا بر آمار منتشرشده در ١٢ماه سال گذشته دو ميليون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعيت فعال ايران به‌عنوان...

انتشار آمارهای رسمی دولت در حوزه اشتغال از سال ۸۴ تا ۹۰، نشان می‌دهد که تعداد بيکاران کشور از...