آمار خودکشی

خودکشی سالانه قربانيان بيشتری نسبت به جنگ‌ها، نزاع‌ها، و فجايع طبيعی می‌گيرد و بيش از نيمی از «يک و...

رئيس سازمان پزشکی قانونی ايران اعلام کرد که چهار هزار و ۵۵ نفر در سال ۱۳۹۲ در این کشور...

سازمان پزشکی قانونی ايران شمار کسانی را که در بهار ۱۳۹۳بر اثر مسموميت با قرص مسموميت جان خود را...

یک دختر ١٧ ساله، در

يک مرد جوان با ريختن بنزين به روی خود، خودسوزی کرد.


به گزارش تارنمای آينده، يک مرد جوان حدود...