آمار خودکشی ایرانیان

ایران جامعه‌ای جوان و در حال رشد است اما با در نظر داشتن اوضاع اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی و شرایط...

در دو هفته گذشته، ۴ نفر در تهران و در ملاءعام خودکشی کردند. وزیر بهداشت ایران هشدار داده...