آمار معتادان

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: «سه هزار نفر در کشور بر...

آمارهای متفاوت و متناقض درباره تعداد معتادان در ایران در شرایطی ارائه می‌شود که نیروی انتظامی خبر از کشف...

نیروی انتظامی و شهرداری شیراز منقل‌خانه‌ها را تخریب می‌کنند

خبرگزاری مهر گزارش داد، براساس

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران تعداد افراد الکلی در ایران را تنها ۲۰۰ هزار تن اعلام کرد و...