آمار کتاب در ایران

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مأموران پایگاه هشتم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ، ۴۷ هزار جلد کتاب...

آمار خانه کتاب نشان می‌دهد که نشر ایران با اتکای به اقتصاد نفتی همچنان متورم است. یک ناشر ایرانی...

آمار خانه کتاب منتشر شده. نشر کتاب بحران‌زده است. ۵۹ هزار عنوان کتاب در ایران منتشر شده. اگر کتاب‌سازی‌ها...