آمار کشته شدگان تظاهرات ونزوئلا

یک گوشه کاراکاس محل تجمع معترضان به شکنجه و بازداشت بود و در سوی دیگر شهر، رژه نظامی. هواداران...

زید ابن رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیروهای امنیتی ونزوئلا را متهم به شکنجه مخالفان...

هزاران معترض با مسدود کردن يک اتوبان، خواستار آزادی دانشجويان زندانی شدند. درگیری اخیر منجر به مرگ سه ونزوئلایی...