آمار کودکان کشته شده در جنگ افغانستان

این کودکان و خانواده آنها به دلیل درگیری‌ها در منطقه محل سکونت خود به قندوز نقل مکان کرده بودند....

جنگ میان گروه‌های متخاصم در افغانستان، با وجود آغازِ گفتگوهای صلح، هر چه بیشتر شدت گرفته و در سال...

صندوق کودکان ملل متحد سال ۲۰۱۸ را «سال دردناک» برای میلیون‌ها کودک نامید و گفت در مناطق جنگی کودکان...

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) وضعیت کودکان در مناطق جنگی را فاجعه‌بار خواند و گفت در این مناطق از...

تلفات غیرنظامیان در افغانستان در سال ۲۰۱۶ به بالاترین سطح در ۱۵ سال اخیر رسید. در درگیری‌های زمینی، ۹۲۳...