آمریکا در شبه جزیره کره

نیروهای دریایی آمریکا و ژاپن قرار است از روز یکشنبه ۱۲ نوامبر / ۲۱ آبان یک رزمایش دریایی را...