آمریکا و بولیوی

رئیس‌جمهوری آمریکا رخدادهای بولیوی و استعفای اوو مورالس را «تقویت دموکراسی» خواند و گفت این رویدادها پیامی است برای...