آمریکا و توافقنامه اقلیمی پاریس

ترامپ با دیگر رهبران قدرت‌های جهان بر سر تجارت آزاد و مبارزه با حمایت‌گرایی به توافق رسید، اما تصمیم...

رهبران اروپایی خشمگین هستند. آنها می‌گویند که قرار نبوده به عقب بازگردند و بر سر توافقی که واشنگتن دو...

در حالی که انتظار می‌رفت آمریکا در کنفرانس آب‌وهوایی بُن خروج این کشور از توافق اقلیمی پاریس را اعلام...

کشورهای جهان تا پایان سال ۲۰۱۸ برای مشخص کردن نحوه اجرای توافق‌نامه اقلیمی فرصت دارند. احتمال خروج آمریکا از...