آمریکا و طالبان

«طالبان پنج» مقام‌های ارشد سابق طالبان بودند که دولت اوباما ۲۰۱۴ در میان خشم جمهوری‌خواهان، در ازای رهایی سربازی...

طالبان از آمریکا خواسته‌اند به «اشغال» خاک افغانستان پایان دهد و حق آنها برای تشکیل دولت بر «اساس اراده...