آموزش در الجزایر

دولت الجزایر از چهارشنبه ۲۰ ژوئن روزانه یک ساعت اینترنت را قطع کرده است؛ همزمان با برگزاری آزمون‌های سالانه...