آموزش همگانی

به گفته ابراهیم طلایی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، ایران در شاخص مربوط به توان زبان انگلیسی، از...

یک سوم پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه می‌گویند که ایده آموزش زبان‌های مختلف درست است اما نه در قالب طرح...

در این نظرسنجی می‌خواهیم نظر شما را درباره سیاست‌های حکومتی در قبال آموزش همگانی زبان‌های خارجی بپرسیم.

در ویدئویی که رسانه‌های ایران شنبه ۲۱ مهر از شادگان منتشر کرده‌اند، کودکان در حال درس‌خواندن در قبرستان یک...

علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران می‌گوید نرخ بی‌سوادی در ۱۳ استان افزایش پیدا کرده و جمعیت بی‌سوادان...

بیشترین نرخ باسوادی در استان‌های مازندران، تهران، سمنان و البرز است و کمترین نرخ ‏باسوادی نیز در استان‌های سیستان...

رضا حاجی‌حسینی - برای جلو‌گیری از گسترش اپیدمی ایدز در ایران، چاره‌ای نیست جز آموزش صحیح و صریح بهداشت...