آموزش همگانی

در ویدئویی که رسانه‌های ایران شنبه ۲۱ مهر از شادگان منتشر کرده‌اند، کودکان در حال درس‌خواندن در قبرستان یک...

علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران می‌گوید نرخ بی‌سوادی در ۱۳ استان افزایش پیدا کرده و جمعیت بی‌سوادان...

بیشترین نرخ باسوادی در استان‌های مازندران، تهران، سمنان و البرز است و کمترین نرخ ‏باسوادی نیز در استان‌های سیستان...

رضا حاجی‌حسینی - برای جلو‌گیری از گسترش اپیدمی ایدز در ایران، چاره‌ای نیست جز آموزش صحیح و صریح بهداشت...