آموزش و پرورش ایران

مهناز احمدی تصویب بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار را به ضرر سیستم آموزشی در دوره ابتدایی می‌داند....

کوچک‌ترین مدرسه گیلان در روستای «مگسخانی» و در منطقه «خورگام» واقع شده است.