آموزش و پرورش دولت دوازدهم

آموزش و پرورش ایران با افزایش دستمزد معلمان مخالف است، معلمان حق‌التدریس را استخدام نمی‌کند اما ساعت کار موظفی...