آموزش کودکان

اعظم بهرامی، فعال محیط زیست به مشکلات مدارس طبیعت در ایران می‌پردازد و در عین حال نشان می‌دهد که...

معلمی که همراه با کودکان عشایر کوچ می‌کند و برای آنها در چادر کلاس درس برپا می‌کند.

گرابر - شرکت سازندۀ باربی با محاسبات خود به این نتیجه رسیده‌است که تنوع سودآور است.

اد یانگ - کودکان با طرز فکر بسیار خودمحورانه‌ای شروع می‌کنند و بی‌انصافی را زمانی تشخیص می‌دهند که به...

قرار بوده که تا سال ۲۰۱۵ تمام کودکان جهان آموزش ابتدایی ببینند. اکنون پس از گذشت ۱۵ سال...

اگر به کودکان و نوجوانان بیاموزیم که برابری حقوق انسان‌ها صرف‌نظر از جنس،‌ نژاد، ملیت و سن چگونه است،...

به منظور افزایش آگاهی‌های زیست محیطی در کشور، ۵۶ هزار معلم برای آموزش مفاهیم اصلی محیط زیست به دانش...