آموزش عالی

فساد هزاران چهره دارد و هر بار از سوراخی نو رخنه می‌کند. فساد دانشگاهی هم یکی از گونه‌های فساد...

بیکاری فراگیر، دانشجو بودن را به نوعی شغل مادام‌العمر تبدیل کرده و محیط دانشگاه گاهی فقدان فضاهای عمومی روزمره...

جان گری - ویراستاران «پاد-آموزش»، نیچه را به عنوان «فیلسوفِ ضددانشگاهِ مدرنیته و بیماری‌های آن» توصیف کرده‌اند.

چند سالی است که موضوع خرید و فروش پایان‌نامه مطرح شده است. دو پرسش اساسی: چرا برخی پایان‌نامه...

در این مجموعه سخنرانی، دکتر سعید پیوندی طی چهار درسگفتار ابتدا نگاهی تاریخی به رابطه پر تنش آموزش و...

وزارت آموزش و پرورش ایران با انتشار اطلاعیه‌ای سخنان اخیر مدیرکل آموزش و پرورش تهران مبنی بر ممنوعیت تحصیل...

به گفته مدیر‌کل آموزش و پرورش شهر تهران، مهم‌ترین دستاورد آموزش و پرورش در سال‌های گذشته، هدایت ۳۵...

نسیم روشنایی - «دانشگاه مردم» اولین درسگفتار از سلسله درسگفتارهای خود را٬ ۲۶ اکتبر با سخنرانی سعید پیوندی٬ جامعه...

ر. رمضانی − مورد آقای م. خ. با «ایران» چونان کشوری جهان‌سومی، توسعه‌نیافته، بی‌سامان، و فسادآلود بی‌نسبت نیست. مورد...