آموزش و پرروش

دانش‌آموزان روستای سیل‌زده «چم مهر» از حسن روحانی خواسته‌اند زنگ اول مهر امسال را در مدرسه آنها به صدا...

ثمین صابری - اول مهر که می خواهد شروع شود، کلی شعر در وصف مهربانی مهر و شور و...