آنتوان چخوف

س. اقبال – چخوف در مترو و چخوف زیر تیغ سانسور. کارگزاران فرهنگی جمهوری اسلامی استاد عوامفریبی‌اند.

ولادیمیر زلدین به مدت ۷۱ سال روی صحنه تئاتر بازی کرد. آخرین بار،یک ماه پیش از درگذشتش در صد...