آنتونیو تایانی

در روز جهانی آزادی مطبوعات (۳ مه) آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان پایان دادن به هرگونه سرکوب...

آنتونیو تایانی، کمیسر پیشین بخش صنعت در اتحادیه اروپا و از سیاستمداران محافظه‌کار ایتالیایی، پس از چهار دور رأی‌گیری...