آنتونیو گوترش

آنتونیو گوتِرِش، دبیرکل جدید سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۰ ژانویه / ۲۱ دی برای نخستین بار در دوران...

آنتونیو گوتِرش، دبیرکل آینده سازمان ملل متحد، سه زن را برای مشاغل اصلی در این سازمان برگزید.

با رأی رسمی مجمع عمومی سازمان ملل، آنتونیو گوترس، کمیسر عالی پیشین سازمان ملل در امور پناهجویان و آوارگان...

اعضای شورای امنیت توافق کرده‌اند که نخست وزیر سابق پرتغال جانشین بان‌کی‌مون شود. گوترش ده سال کمیسر عالی آوارگان...