آندره مالرو

لیلا سیف - به مناسبت چهلمین سالگرد درگذشت آندره مالرو، نامه‌های او به آلبر کامو منتشر شده. یک سند...

ایرج قانونی − تصویر نیچه در عکس‌ها ناقص است. هیچ اثری از لطف زنانه در نگاه او نیست. عکس‌ها...