آندری کارلوف

تشییع سفیر مقتول روسیه در ترکیه یک حادثه تاریخی را به یاد می‌آورد: قتل گریبایدوف،سفیر روسیه در تهران...

با توجه به سیر حوادث منتهی به نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه و برآیند آن، می‌توان...

آندری کارلوف، سفیر روسیه در ترکیه، در یک نمایشگاه هنری سخنرانی می‌کرد که مورد حمله قرار گرفت و کشته...