آنش سوزی جنگل ها

معصومه ابتکار، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ایران از تشکيل ستاد ملی برای مقابله با آتش‌سوزی‌ در جنگل‌ها خبر...