آوارگان فلوجه

شورای امنیت سازمان ملل از طرف‌های درگیری در فلوجه عراق خواست تا از آوارگان این شهر حفاظت کنند.

بر اثر حمله بزرگ نظامی ارتش عراق به فلوجه با هدف بازپس‌گیری این شهر از دست گروه «دولت اسلامی»...