آواز بدون سرزمین

تازه ترین مستند آیت نجفی درباره تابوی صدای زن در ایران و آوازهایی است که از تاریخ موسیقی ایران بیرون...

فیلمی درباره ممنوعیت حضور خوانندگان زن ایرانی بر صحنه، در جشنواره فیلم مونترال جایزه مردمی بهترین فیلم مستند را...

«سرزمین بدون آواز» ساخته آیت نجفی به جشنواره فیلم مونترال راه پیدا کرد. این فیلم که در سینماهای پاریس...