آوا برزگر

با وجود تلاش نلسون ماندلا برای گذار دمکراتیک آفریقای جنوبی به دمکراسی، این کشور هنوز از تأثیرات استعماری غرب...

آوا برزگر- تعاونی محله یکی از فرم‌های جدید تشکل‌یابی در محله‌های کشورهای اروپایی برای تقویت توان اقتصادی−اجتماعی اعضای محله...

آوا برزگر- با وجود تغییراتی که در ایران رخ داده است، هنوز هم هستند جوانانی که به خاطر نداشتن...