آوینیون

امیر کیانپور - مصاحبه کردن ساده نیست. در روزگار پرحرفی رسانه‌ها هم به آسانی نمی‌توان مصاحبه خوبی به دست...

کارگردانان سوری، ایرانی و لبنانی در بزرگ‌ترین جشنواره تئاتر اروپا یک خاورمیانه شیعی و زنانه و تا حدی کافکایی...

پس از بیش از نیم قرن، برای نخستین بار تئاتری از ایران به بخش اصلی جشنواره آوینیون دعوت شده....